dieu-tri-mun-thit-va-tan-nhan-1

Trước khi điều trị

dieu-tri-mun-thit-va-tan-nhan-2

Trong giai đoạn điều trị

dieu-tri-mun-thit-va-tan-nhan-3

Hết mụn thịt và tàn nhan

dieu-tri-mun-thit-va-tan-nhan-4