sau-2-tuan-dieu-tri-mun-thit

Bắt đầu điều trị mụn thịt Bắt đầu điều trị mụn thịt Sau 2 ngày điều trị mụn thịt Sau 5 ngày điều trị mụn thịt Sau 5 ngày điều trị mụn thịt Sau 7 ngày điều trị mụn thịt Sau 7 ngày điều trị mụn thịt Sau 2 tuần điều trị mụn thịt

dieu-tri-mun-thit-va-tan-nhan-4

Trước khi điều trị Trong giai đoạn điều trị Hết mụn thịt và tàn nhan